Dijous
15
Febrer
2018
14
00
Bonificació IBI families nombroses
Sol.licitar a l'Ajuntament abans del 15 de Febrer
2/01/2018

L'Ajuntament d'Almoines informa que els subjectes passius que tinguen la condició de famílies nombroses en la data de la meritació de l’impost tindran dret a una bonificació única en la  quota íntegra de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.

La bonificació tindrà caràcter rogat i s’haurà de sol·licitar per a cada exercici amb anterioritat al dia 15 de febrer de cada any per tal que tinga efectes.

La sol·licitud de la bonificació s’haurà de formular en el model oficial, acompanyada d’una fotocòpia del DNI del subjecte passiu sol·licitant, de l’últim rebut pagat de l’I.B.I. i del document acreditatiu de la seua condició de titular de família nombrosa d'aquest expedit per l’ òrgan competent.

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Turismo

Descripción del término "Turismo"