Dissabte
30
Juny
2018
14
00
Modificació 6 NSS
Edicte sobre modificació 6 de les NSS
28/03/2018

L'Ajuntament d'Almoines informa que mitjançant acord plenari de data 22 de març de 2018, es va acordar obrir un període d’informació pública del projecte de modificació puntual número 6 de les Normes Subsidiàries, que afecta l’àmbit del cementeri municipal.

De conformitat amb aquest, se sotmet l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de 45 dies, comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en premsa escrita de gran difusió. La documentació que integra la modificació número 6 citada, es posa a disposició del públic en l’adreça electrònica municipal http://www.almoines.es/sites/default/files/u20/N_urbanistiques/6nss.pdf ó en 6ªModificació de les NSS. Durant el citat període es podran formular les al·legacions que s’estimen pertinents, i l’expedient es podrà consultar en les oficines de l’Ajuntament de Almoines, en horari laborable de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores.

 

Almoines 23 de març de 2018.

L’alcalde

 

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Turismo

Descripción del término "Turismo"