Transparència
El portal de transparència de l'Ajuntament d'Almoines pretén facilitar a tota la ciutadania de forma periòdica i actualitzada la informació rellevant de la seua activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública en compliment del que es disposa en la Llei  19/2013, de 9 de Desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en la Llei 2/2015, de 2 d'Abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

 

1.- INSTITUCIONAL

      Organigrama Municipal

      El Ple

      Rebribucions Membres de la Corporació

      Declaracions de béns i activitats membres de la Corporació

      Resolucions Judicials

      Plantilla de personal

 

2.- NORMATIVA

      Normativa Municipal

 

3.- ECONÒMICA, FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA

      Pressupost 2016

      Liquidació liquidació ingressos 2016

      Liquidació pressupost despeses 2016

      Resum liquidació pressupost 2016

      Estat del deute

      Estabilitat pressupostària

 

4.- CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS

      Relació de contractes

      Relació de convenis

      Relació de subvencions

      Subvencions nominatives 2017

 

5.- URBANISME

         Normativa

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Turismo

Descripción del término "Turismo"