Convocatòria de plaça de peó

Presentació d'instàncies del 7 d'Agost fins al 3 de Setembre

L'Ajuntament informa que s'han aprovat les bases reguladores de les proves selectives per a la provisió en propietat de una plaça de peó d’oficis múltiples, amb caràcter de personal laboral fix, mitjançant concurs-oposició.