Relació de llocs de treballs (RPT)

La relació de llocs de treball (RPT) encara està en procés de redacció i per tant no està aprovada. En breu l'incorporarem a l'apartat corresponent per tal d'assegurar la transparència de l'institució local.