Subvenció de la Diputació de València

La Diputació de València concedeix una subvenció a l’Ajuntament d’Almoines, destinada a l’assitència tècnica, per un import de 8.300 € (BOP núm. 250 de data 31.12.2019)