Recollida de Residus

Arreplega de mobles

Empresa: Joaquín Lerma. Telèfon: 96 286 62 56

S'ha de cridar amb antelació al telèfon indicat per a citar el dia d'arreplega.

Arreplega de residus domiciliària

Empresa: Joaquín Lerma

Telèfon: 96 286 62 56

A partir de les 21:00h Es recorda que és sancionable els abocaments del fem fora dels contenidors i llocs reservats per a ells, així com abans de l'hora indicada o posterior a què haja passat el servici d'arreplega a la nit.

Arreplega d'oli domiciliari Actualment en Almoines hi ha dos contenidors d'este tipus d'oli: al carrer Partida Sorella, i Joan Fuster. Aquest oli s'arreplega per a posteriorment reciclar-ho i convertir-ho en biodièsel. S'evita així la contaminació de l'aigua, ja que no ho tirem als desaigües.

Ecoparc Si aboquem els nostres desperdicis en qualsevol lloc, creguem espais insalubres i posem en perill nostra salut i la dels altres. Aquests abocadors incontrolats són focus de malalties, niu de rates i paràsits, espatla el paisatge i atrau a altres sense escrúpols a abocar més basuras...

Els ecoparcs ajuden a mantindre el nostre entorn mes sa i lliure de desperdicis. És un dret i una obligació de tots usar-los per a controlar la quantitat, cada vegada major, dels nostres residus. Encara que de sobra sabem que la millor gestió dels residus és la de produir la menor quantitat possible.

Prop de la nostra població es troben els ecoparcs següents:

Oliva: Situació: Carretera de Pego (junt amb el parc de bombers)

Gandia: Situació: Pol. alcodar (junt amb el parc de bombers i el mercat municipal)