Horari d'atenció al públic

 • Oficines:
 • De dilluns a divendres de 9h a 14h
 • Dijous de vesprada, de 17h a 19h
 • Sr. alcalde: 
 • Dijous de 17h a 19h 
 • Sr. Jutge de Pau, Joaquim Garcia Llorca: 
 • Dijous de 17h a 19h 
 • Arquitecte: Joaquim Egea Martínez
 • Dijous de 17h a 19h
 • Enginyer Tècnic Industrial: Antonio Juan Llacer
 • Dijous de 17h a 19h
 • Enginyer Tècnic Agrícola:  Francisco Benimeli Mestre
 • Dijous de 17h a 19h
 • Treballadora Social :  Beatriz Espí
 • Dijous de 11h a 14 h