Procediments Any 2016

-- ARRENDAMENT DE SOLAR

 • Edicte (PDF).
 • Plec de condicions (PDF).
 • Anunci BOP (PDF).
 • Adjudicació (PDF).

==========================================

Reparació Escoles velles

Millores al Poliesportiu

Reurbanització de carrers i camins

Reurbanització de carrer Ausias March

Millores a la Plaça Joaquim Deusa (1ª Fase)

 • Invitació a empreses i Adjudicació (PDF)

Eliminació de Riscos Geològics

 • Projecte (PDF)
 • Conveni (PDF).
 • Acta de Recepció (PDF).

 

Condicionament ambiental parcel.la Les Moreres i Riu Serpis

 • Conveni (PDF).
 • Memòria (PDF).
 • Acta de Recepció (PDF).

 

Rehabilitació fàbrica Lombard i Llar Juvenil

 • Projecte (PDF).
 • Invitació a empreses (PDF).
 • Adjudicació definitiva (PDF).

Rehabilitació i condicionament del Jardí Riu Serpis

 • Projecte (PDF).
 • Invitació a empreses (PDF).
 • Adjudicació definitiva (PDF).

Reparació de piscina infantil i espai platja

 • Projecte (PDF).
 • Invitació a empreses (PDF).
 • Adjudicació definitiva (PDF).

 

Rehabilitació Nau de la Música

 • Projecte (PDF).
 • Invitació a empreses (PDF).
 • Adjudicació definitiva (PDF).