Procediments Any 2017

-- LICITACIÓ D’OBRES

Subministrament lluminàries Sector 2 residencial

  • Projecte (PDF)
  • Factura (PDF)

Subministrament móduls retrofit diversos carrers

  • Projecte (PDF)
  • Adjudicació (PDF)

Instal.lacio de ventilació de Gimnàs

  • Projecte (PDF)
  • Adjudicació (PDF)

Reforma i adeqüació per a accés de persones amb mobilitat reduïda als banys de l'Ajuntament

  • Projecte (PDF)
  • Adjudicació (PDF)

Murs horts socials

Adequació de camp de futbol

  • Adjudicació (PDF)
  • Memòria (PDF)

Repavimentació de Vials