Procediments Any 2018

-- LICITACIÓ D’OBRES

Execució mur de Llar Juvenil

 • Projecte 
 • 1ª Fase d'execució 
 • Adjudicació 

Repavimentació del carrer de la Paleta

 • Projecte 

 • Adjudicació 

Instal.lació elèctrica, d'enllumenat i climatització gimnàs "La Seda"

 • Projecte 
 • Adjudicació 

Enllumenat polígon i urbanització "La Seda"

 • Projecte 
 • Adjudicació 

Tancament recintes poliesportiu i jardí riu Serpis

 • Projecte 
 • Adjudicació 

Enllumenat LED camp de futbol

 • Projecte 
 • Adjudicació  

Coberta Jocs Plaça Joaquim Deusa

 • Projecte 
 • Adjudicació  

Execució Canonades de aïgues de pluja del Carrer 25 d'Abril

 • Invitació a empreses 
 • Projecte  
 • Adjudicació

Pavimentació escoles velles

 • Projecte  
 • Adjudicació

Reparació sostre Magatzem Municipal

 • Projecte 
 • Adjudicació 

Reforma interior Llar Juvenil

 • Projecte 
 • Adjudicacio

Rehabilitació escoleta infantil "Mixinetes"

 • Projecte 
 • Adjudicació 

Col.locació de pivot al carrer Cabo Garcia

 • Projecte 
 • Adjudicació 

Reparació de goteres de Centre Polivalent

 • Projecte 
 • Plànols de la Nau del Tint 
 • Adjudicació